เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน

วันเกิด: 30 มีนาคม 2531

อายุ: 35 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา: จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน: เป็นนักเขียนมานานมากกว่า 5 ปี พร้อมมีทักษะในการเขียนบทความอย่างหลากหลาย สร้างผลงานการเขียนบทความทั่วไปอย่างหลายเรื่องราวด้วยการจัดสร้างข้อมูลขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูง

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน: เธอมีความเชี่ยวชาญในงานเขียนอย่างมาก สามารถสร้างสรรค์ผลงานข้อมูลอย่างมีคุณภาพมีการใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนอย่างชัดเจน, ถูกต้อง, และเหมาะสม ก่อนหน้านี้เธอได้เคยทำงานเป็นนักเขียนนวนิยายมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานเขียน ปัจจุบัน ทำงานให้กับเว็บ kulturresistent.net

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ (kulturresistent.net)

ที่อยู่: 96 ม.1 นาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250

อีเมล

Social: